Informace

Zásady saunování

 • Veškeré svršky a mycí potřeby si ponechejte v převlékárně, s sebou si do saunovací koty vezměte pouze prostěradlo.
 • Z hygienických důvodů se před vstupem do sauny osprchujte, umyjte mýdlem a následně osušte.
 • Do sauny vstupujte suší. Voda kůži ochlazuje, proto mohou být účinky sauny a pocení zpomaleny. Při pocení můžete lehce otírat a hladit povrch těla, což napomáhá otevírat kožní póry a odplavovat nečistoty z kůže.
 • Do sauny vstupujte bez obuvi.
 • V sauně ani v dalších uzavřených prostorech nekuřte. Taktéž v sauně nejezte a nepijte. Za tímto účelem slouží grilovací místnost.
 • Do sauny si vezměte pouze prostěradlo, na které si můžete sednout, popř. lehnout. Vstupujte pouze bez plavek. Používáním ručníků a prostěradel zabráníte znečistění lavic v sauně. Berte ohledy i na ostatní návštěvníky sauny.
 • V sauně dýchejte pouze ústy. Dýchání nosem v sauně je velmi nepříjemné a může vést až k bolesti hlavy.
 • Po dobu saunování je vhodné masírovat si potící se tělo např. saunovacím kartáčem. Ten není z hygienických důvodů k dispozici, proto doporučujeme si vzít vlastní.
 • Optimální doba jednoho saunovacího cyklu je 10 – 15 minut. Záleží ale výdrži každého účastníka. V případě nevolnosti svůj pobyt v sauně neprodlužujte. Po každém cyklu celé tělo osprchujte studenou vodou v přilehlé ochlazovací sprše. Pro přechod z koty do sprchy mějte na chodidlech přezůvky. Následně se vraťte do tepla finské koty, příp. odpočívárny, kde před dalším cyklem odpočívejte aspoň 20 – 30 minut. Obecně platí, že saunování by mělo probíhat nenásilně, mělo by být doprovázeno příjemnými pocity s následnou kladnou reakcí organizmu. Dbejte prosím této zásady a pobyt v sauně si užívejte.
 • Teplota v sauně je nastavitelná. Nejběžnější teplota finské sauny činí 90 – 95 stupňů Celsia. Teplotu lze dle požadavku zákazníka upravit. Pocitovou teplotu lze individuálně regulovat změnou lavice. Teplo se drží ve výšce, tudíž na horní lavici je teplota vyšší, na spodní lavici nižší.
 • Ochlazujte se pozvolna, nedoporučuje se ochlazování „naprudko".
 • Ideální počet saunovacích cyklů je tři. Zkušenější saunéři mohou i více cyklů. Nedoporučuje se ale více než pět cyklů za pobyt.
 • V případě pocitu chladu v kotě nebo v odpočívárně budou k dispozici teplé deky na zahřátí. Udržujte následně tělo v teple.
 • Po dobu saunování dbejte osobní opatrnosti při pohybu kolem rozpálených kamen. Taktéž dbejte opatrnosti při manipulováním s okýnkem v sauně. Klička u okýnka stejně jako všechny kovové předměty jsou v sauně rozpálené.
 • Po dobu Vašeho pobytu v areálu udržujte pořádek jak v kotě, sauně, odpočívárně a okolních venkovních prostorech, tak i v kuchyňce a sociálním zázemí.